Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Унінець Ирина Михайлівна. Глобальні імперативи розвитку смартекономіки : Доктор економічних наук : спец.. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини : захищена 2023-06-20; . Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 0523U100104.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02