Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Носенко Надія Дмитрівна. Механізми гормон-медіаторного імпринтингу нейроендокринної регуляції репродукції та стрес- реактивності. : д.б.н. : спец.. 14.01.14 - Ендокринологія : захищена 1999-12-07; . Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка. – , 0599U000567.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02