Знайдено 1 документів
Дисертація доктор філос.
Малюта Сергій Васильович. Особливості застосування нанотехнологій зондової мікроскопії в діагностиці та направленій модифікації поверхонь напівпровідникових наноструктур і 2D матеріалів. : Доктор філософії : спец.. 153 - Автоматизація та приладобудування. Мікро- та наносистемна техніка : захищена 2023-01-12; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – Київ, 0823U100030.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02