Знайдено 1 документів
Дисертація доктор філос.
Рибак Надія Іванівна. Вплив типу деформації на анізотропію фізико-механічних властивостей деяких сплавів на основі магнію, титану та нікелю : Доктор філософії : спец.. 105 - Прикладна фізика та наноматеріали : захищена 2023-06-30; . Державний заклад "Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 0823U100448.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02