Знайдено 1 документів
Матеріали
Книга
Рецензовано
НАПН України. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. Information and digital educational space of Ukraine: transformational processes and prospects of development. Materials of the methodological seminar NAPN of Ukraine. April 4, 2019 Информационно-цифровое образовательное пространство Украины: трансформационные процессы и перспективы развития. Материалы методологического семинара НАПН Украины. 4 апреля 2019 : публікація 2019-01-01; НАПН України, 2119U000024
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02