Знайдено 1 документів
Матеріали
Монографія
Не рецензовано
Музика О. Л.. Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі Аксиогенез одаренной личности в образовательном пространстве Axiogenesis of a gifted person in the educational space : публікація 2020-01-01; НАПН України, 2120U000206
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15