Знайдено 1 документів
Матеріали
Книга
Рецензовано
ДВНЗ УМО НАПН України. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 червня 2022 р. Formation of digital educational environment for the professional development of specialists in the conditions of an open university of postgraduate education: сollection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference, June 21-22, 2022 : публікація 2022-01-01; НАПН України, 2122U000031
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02