Національний репозитарій — загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Основною метою Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.

Академічний текст — авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру.

Передбачено, що НРАТ включатиме в електронній формі такі види академічних текстів:
– дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій;
– кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти;
– статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
– монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
– наукові видання;
– звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
– депоновані наукові роботи;
– підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці;
– публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну науковими публікаціями.

Нормативними документами передбачено, що з Національним репозитарієм можуть працювати різні категорії зацікавлених осіб, зокрема – «відвідувачі» та «користувачі».

Відвідувачі – фізичні особи, які за допомогою офіційного веб-порталу Національного репозитарію отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів і можливість користування інформацією без проходження процедури реєстрації (авторизації).

Користувачі – юридичні та фізичні особи, що пройшли процедуру  реєстрації (авторизації).  Вони мають можливість не лише ознайомитись з реєстром академічних текстів, але і з їх повними текстами, прочитати їх або зберегти на електронні носії інформації.

Перша черга НРАТ була введена в експлуатацію 27 грудня 2019 р. 

Зараз репозитарій містить звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності (звіти НДДКР – проміжні та остаточні), дисертації та автореферати дисертацій. 

База даних НДДКРіДР, доступна для ознайомлення у квітні 2021 року, становить 160,3 тис. звітів НДДКР (у т.ч. 105,5 тис. з 101,6 тис. з повними текстами). Контент НРАТ регулярно поповнюється за рахунок архівних матеріалів, наявних у розпорядженні  ДНУ УкрІНТЕІ.

Для здійснення пошуку академічних текстів, які представлені у НРАТ, необхідно обрати на головній сторінці веб-порталу НРАТ «Пошук академічних текстів» або «Розширений пошук академічних текстів».

Мова для пошукових запитів – українська. Пошуковий інтерфейс зараз реалізований також українською. 

У подальшому буде надана можливість вибору мови української чи англійської.

У формі пошукового запиту, що відкривається, можна обрати поля для здійснення пошуку за необхідними критеріями:

ПОЛЕ «Вид академічного тексту»: 

«Всі» – будуть представлені результати щодо усіх наявних академічних текстів: НДДКР, дисертації, автореферати;

«Звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності» – будуть представлені проміжні та остаточні/заключні звіти НДДКР;

«Дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій» – будуть представлені захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, (доктора філософії), автореферати захищених дисертацій;

ПОЛЕ «Автор»: 

для пошуку необхідно ввести прізвище та ім’я автора академічного тексту або прізвище, ім’я та по батькові повністю. 

ПОЛЕ «Наукова спеціальність»:

використовується для пошуку дисертацій та авторефератів.  Пропонується обирати з наведеного переліку. При доопрацюванні системи буде забезпечена можливість обрання позицій наскрізно з урахуванням усіх змін, що відбулись у рубрикації спеціальностей (шифрах та назвах).

ПОЛЕ «Тема / назва академічного тексту»:

використовується для написання точної назви академічного тексту або її частини.

ПОЛЕ «Зміст академічного тексту»:

використовується для пошуку по повному тексту. Результати сортуються від найбільш валідних по нисхідній. 

ПОЛЕ «Дата реєстрації»:

використовується для пошуку по відомій даті реєстрації НДДКР  або даті захисту дисертації.

ПОЛЕ «Державний реєстраційний номер»: 

використовується для пошуку по відомому номеру державної реєстрації НДДКР (№ДР згідно РК/ОК) або реєстрації дисертації (згідно ОКД).

ПОЛЕ «Доступний повний текст»: 

дозволяє виокремити з інформації про представлені у НРАТ академічні текти лише ті, які супроводжуються доступними повними текстами НДДКР, дисертацій та авторефератів.

Також доступна опція, яка дозволяє забезпечити сортування отриманих результатів за спаданням або зростанням для однієї з ознак: «за датою», «за прізвищем» або «за номером державної реєстрації».

Позначки, які використовуються:

«око» сірого кольору – повний текст поки що недоступний;

 

Зараз Розпорядником НРАТ ведеться робота з оцифровки та поповнення
репозитарію архівними матеріалами Фонду НДДКРіДР;

«око» темного кольору – повний текст доступний користувачам для ознайомлення;

 

 

«інформаційний листок» – доступна для перегляду інформація з коротким описом академічного тексту;

 

 

постійне URL-посилання на академічний текст у НРАТ.

Поширити
Оновлено: 2023-05-24