«Цифрова трансформація вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти» (е-Університет) – один із багатьох проєктів цифровізації, представлених Мінцифрою на порталі «Цифрова держава» у розділі «Проєкти цифрової трансформації».

Проєкт складається з дванадцяти підпроєктів, а саме:
– вступна кампанія для здобуття фахової передвищої та вищої освіти;
– кампанія для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;
– підготовка іноземців;
– замовлення документів про освіту;
– додатки європейського зразка до документів про вищу освіту;
– ліцензування у сфері освіти (е-ліцензування);
– реєстри ЄДЕБО;
– взаємообмін даними ЄДЕБО із зовнішніми системами;
– інформаційний портал ЄДЕБО;
– міжвідомча платформа для вступу іноземців;
– система управління для професійної освіти (EMIS);
– моніторинг працевлаштування випускників.

Зокрема, планується реалізувати функції з формування додатків європейського зразка до документів про вищу освіту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 р. № 811. Будуть створені та наповнені даними реєстри працівників закладів освіти та здобувачів загальної середньої освіти в ЄДЕБО, удосконалені діючі реєстри ЄДЕБО (відповідно до положень про ЄДЕБО та реєстри ЄДЕБО). Передбачене розширення взаємодії ЄДЕБО з державними автоматизованими системами та інформаційними ресурсами, у т.ч. – шляхом інтеграції додаткових сервісів та клієнтів (за допомогою прикладного програмного інтерфейсу або засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»). Буде налагоджено обмін даними ЄДЕБО з НАЗЯВО для акредитації освітніх програм закладу освіти та із ДМС для видачі, подовження або анулювання посвідки на тимчасове проживання. Відбуватиметься модернізація порталу ЄДЕБО, буде створений зручний дашборд з публічною інформацією, агрегованими показниками та інструментами пошуку.

МОН працюватиме також над розбудовою єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників. Ці відомості будуть корисними для визначення кар’єрних траєкторій випускників та прийняття управлінських рішень. Планується забезпечити обмін даними з Пенсійним фондом України для організації моніторингу працевлаштування випускників, а також формування публічного дашборду з показниками такого працевлаштування.

У цілому проєкт передбачає автоматизацію вступної кампанії, організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, замовлення документів про освіту та додатків європейського зразка до них, запровадження електронного ліцензування, модернізацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти, створення та модернізацію єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників. 

Детальніше: https://plan2.diia.gov.ua/, https://plan2.diia.gov.ua/projects

2021-02-20

Е-Університет
Поширити