На офіційному сайті міжнародного центру академічної доброчесності оприлюднено публікацію «19 лютого – День запобігання плагіату».

У публікації зазначається, що наріжним каменем академічної доброчесності може стати заохочення поведінки, яка сприятиме запобіганню плагіату як за допомогою педагогіки, так і за допомогою підтримки учнів і студентів. У той же час визначення плагіату та його важливість може бути проблемою. Плагіат має безліч формальних визначень. Майже кожна інституційна політика академічної чесності та недобросовісної поведінки у дослідженнях містить окремі визначення, які різняться за специфічністю.

За своєю суттю плагіат – це нездатність надати належну доказову підтримку автору твору. Проте багатьом визначенням бракує розуміння, чому атрибуція дійсно має важливе значення.

У публікації згадується пояснення плагіату спеціалістом із візуальних комунікацій Кертіс Ньюболдом, який надає ілюстрацію багатьох способів плагіату студентів, викладачів та дослідників. Його пояснення того, чому певна категорія вважається плагіатом, вказує на нечесність, яка полягає в тому, що плагіатор вдає слова, ідеї, теорії, твори мистецтва тощо належать йому, а не особі, яка створила початкову роботу. 

Також у публікації зазначається, що викладачі намагаються запобігати плагіату, тому педагогічна практика повинна виходити за рамки наказу учням і студентам «цитувати джерела» та «не копіювати». Педагогічна практика повинна будуватись на необхідні пояснення, що являє собою плагіат, и що чесність закладає основу для етичного лідерства в майбутньому. Для цього автор закликає викладачів надавати власний приклад оформлення посилань.

У роботі наведена інформація бази даних Retraction Watch, яка показує, що з 1 січня 2022 року було відкликано біля 40 статей з-за плагіату чи проблем, пов’язаних з ним. Статті відкликані тому, що їх автори викладачі та дослідники не змогли дотриматися стандартів, які самі встановили для студентів.

На завершення, автор публікації рекомендує для тих, хто шукає конкретні методи боротьби з плагіатом, на практиці використовувати скафолдінг як один з підходів. Також у боротьбі з плагіатом студентам може допомогти розвиток активності у письмі.

Детальніше: https://bit.ly/3gAfNTU, https://bit.ly/3uVnZqo, https://bit.ly/3gRh4pY, https://bit.ly/3uUdMKS

2022-02-15

Фото: ІСАІ

19 лютого – День запобігання плагіату
Поширити