Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту». 

Нова редакція документу спрямована на утвердження та забезпечення сталого розвитку України як сучасної морської держави, забезпечення її національних інтересів у сфері морської діяльності, відновлення конкурентоздатності вітчизняного морегосподарського комплексу, розвиток морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту.

План заходів, який пропонується затвердити, передбачає наступні завдання щодо:
– визначення пріоритетних напрямків розвитку морських наукових досліджень та екологічного моніторингу морів, участі України у проведенні полярних досліджень;
– розроблення та затвердження державних цільових науково-технічних програм, розрахованих на довгостроковий період;
– здійснення аналізу актуальних положень Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011÷2023 роки;
– проведення аналізу діяльності державних науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень;
– відновлення впродовж 2022÷2023 років споруд науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, будівництва нових споруд для розміщення сучасних лабораторій;
– здійснення інвентаризації наявних науково-дослідних суден, визначення суден, придатних до відновлення, забезпечення їх ремонту та введення в експлуатацію;
– розвитку інфраструктури для постійного базування науково-дослідного флоту та будівництва у 2022÷2030 роках науково-дослідних суден підприємствами суднобудівної промисловості України;
– підвищення соціальних стандартів для моряків науково-дослідного флоту та усунення диспропорцій в умовах оплати праці та соціального захисту вчених, які проводять полярні дослідження;
– розвитку кадрового потенціалу для проведення морських наукових досліджень;
– здійснення комплексного екологічного моніторингу стану територіального моря України та її виключної (морської) економічної зони.

Документ розроблено на виконання підпункту 1 пункту 1 Указу Президента України від 3 грудня 2021 р. №617 «Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту».

Зауваження та пропозиції можна подати до 25 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/36eJbgH, https://bit.ly/3LvxlyJ, https://bit.ly/3GPs95p

2022-02-11

Громадське обговорення проєкту розпорядження Уряду щодо затвердження плану заходів з відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту
Share