Єдиний цифровий ринок – це економічний простір країн ЄС, що охоплює об’єкти телекомунікації, сервіси електронної ідентифікації, довірчі послуги, кібербезпеку, захист персональних даних тощо.

Впродовж 5 років Європейська комісія працює над об’єднанням національних ринків країн ЄС у один загальноєвропейський. Стратегія єдиного цифрового ринку (ЄЦР) передбачає усунення надмірних регуляторних бар’єрів та заохочення вільного руху товарів, послуг і людей. Вона побудована на таких принципах:

– вільний та рівний доступ споживачів і бізнесу до цифрових товарів і послуг по всій Європі;

– створення сприятливих і рівних умов для процвітання цифрових мереж  та інноваційних послуг;

– сприяння розвитку цифрової економіки.

Єдиний цифровий ринок, за підрахунками європейських експертів, принесе європейській економіці 415 мільярдів євро/рік і створить сотні тисяч нових робочих місць.

Формування ЄЦР ЄС ще не завершене. Це відкриває для України унікальне вікно можливостей. У серпні 2019 року відбулась зустріч представників України з оціночною місією Європейського Союзу за участю Генерального директорату з комунікаційних мереж, контенту та технологій Європейської комісії. Метою зустрічі була оцінка готовності української сфери телекомунікацій до злиття з єдиним цифровим ринком ЄС. Зараз в Україні працює місія Європейського Союзу з оцінювання плану першочергових законодавчих, інституційних та організаційних заходів, які мають забезпечити цифрові перетворення, сприятимуть економічному і соціальному розвитку України.

Детальніше: https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/

2020-03-24

Єдиний цифровий ринок
Share