Наприкінці 2021 року на Всеукраїнському форумі з енергоефективності в освіті та науці, ініційованому Держенергоефективності, відбулась презентація перших в Україні Енерго-інноваційних хабів. 

Базовими закладами вищої освіти для них стали Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

У сфері енергоефективності ЕІХ стають не тільки драйверами розвитку освіти і науки, але й платформою для навчання, практичних занять, підвищення кваліфікації, демонстрації новітніх технологій. Наразі в рамках хабів студенти та аспіранти отримують консультації іноземних фахівців з питань енергоефективного будівництва та термомодернізації. Крім того, для курсів і короткострокових програм у сфері енергоефективного будівництва, хаби стали місцем пілотування навчальних матеріалів. Частиною освітніх програм університетів і закладів професійно-технічної освіти стали курси, які розроблені за підтримкою проєкту Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit «Просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні».

Енерго-інноваційні хаби в Україні створено завдяки підтримці Уряду Німеччини. 

Детальніше: https://bit.ly/33ugVFb, https://bit.ly/3I37hZt

2022-01-12

Фото: Держенергоефективність

Енерго-інноваційні хаби у закладах вищої освіти України
Поширити