Аналітичним центром Київського університету імені Бориса Гринченка ОсвітАналітика оприлюднено перший у 2022 році випуск інформаційного  бюлетеня «Академічна доброчесність».

Бюлетень підготовлено експертом центру за темою «Чому слід зважати на конфлікти інтересів?».

Січневий випуск бюлетеня присвячений темі антикорупційної політики закладів вищої освіти, зокрема явищу конфлікту інтересів. З цього питання у бюлетені подано два блоки інформації, в яких:
– систематизовано ключові вимоги українського законодавства у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
– узагальнено приклади специфічних для вищої освіти конфліктів інтересів, які представлені у доступних в Інтернеті документах університетів різних країн світу. Аналіз другого блоку інформації свідчить про те, що різновидами небажаних конфліктів інтересів переважно є ситуації, в які потрапляють або свідками яких стають викладачі. За таких обставин не завжди можливо прийняття службових чи управлінських рішень. Тому необхідні профілактичні заходи для запобігання появи таких ситуацій, а при їх виникненні докладання максимум зусиль до їх коректного врегулювання, використовуючи найкращі міжнародні практики вирішення відповідних проблем.

Бюлетень з кінця 2019 року пропонує актуальну інформацію з простіших і складніших запитань в царині академічної доброчесності, які виникають у студентів, викладачів і адміністрації закладів вищої освіти. Засадами підготовки цієї інформації є максимальна лаконічність представлення інформації, гарна верстка, доступна мова викладу, прив’язка до українського контексту й врахування найкращих міжнародних практик вирішення відповідних питань. 

Детальніше: https://bit.ly/3tsXgkc, https://bit.ly/2YAP2ci

2022-01-14

Фото: ОсвітАналітика

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність»
Поширити