Заснована у 2003 році Виконавчою радою ЮНЕСКО на її 166-й сесії з ініціативи Ісламської Республіки Іран, ця премія присуджується кожні два роки та призначається для відзначення діяльності окремих осіб і колективів у сфері етики в науці.

Цілитель, філософ і гуманіст ХІ століття Авіценна вперше розробив цілісний системний підхід до впровадження етичних принципів у науці, що дало поштовх для розвитку цього напряму в майбутньому. Етичне осмислення питань, які виникають унаслідок розвитку науки і технологій, допоможе підвищити міжнародну обізнаність і підкреслити важливість етичної складової в науковій сфері, що має суттєве значення для ЮНЕСКО.

Премія складається із золотої медалі імені Авіценни разом із грошовою винагородою у розмірі 50 000 доларів США і однотижневим академічним візитом до Ісламської Республіки Іран, який має включати виступи на відповідних академічних зборах, організованих урядом цієї країни.

Цього року премією відзначається діяльність окремих осіб, установ або неурядових організацій у сфері «Етика навколишнього середовища» з особливим тематичним акцентом на етичних підходах до питань кліматичних змін та екологічної стабільності.

Номінації мають обов’язково враховувати зазначену тематику і включають такі сфери діяльності:

– розробка етичних аспектів у сфері останніх науково-технічних досягнень;

– надання консультацій політикам щодо етичних питань у дослідженнях і розробках;

– діяльність, спрямована на розвиток освітніх проектів з питань етичних аспектів науки;

– розвиток наукової комунікації та інформування громадськості з питань етики в галузі науки і техніки.

Детальніше –

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368510.locale=fr

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5254

2019-07-10

Конкурс на здобуття премії імені Авіценни за просування етичних принципів у науці
Поширити