Unicheck Україна пропонує ознайомитись з текстом інтерв’ю з професором Pamukkale Üniversitesi, в якому розглядається  реальний досвід університету щодо перевірки на плагіат, а також ставлення до академічної доброчесності. 

Відповіді на чіткі запитання наочно демонструють підходи, що впроваджені у Туреччині.

«На університетському рівні не існує конкретних документів (положень, інструкцій) щодо запобігання та виявлення плагіату. Здобувачі, викладачі, адміністрація усвідомлюють, що таке плагіат та до яких наслідків може призвести його використання. Якщо плагіат доведено під час розслідування, особа, яка вчиняє такі дії, притягається до відповідальності.

Є спеціальний орган, який створено при університеті, що проводить розслідування у разі скарги чи повідомлення … про факт наявності ознак академічного плагіату чи інших проявів академічної недоброчесності. За результатами розслідування здобувачі можуть бути відраховані, а викладачі університету – звільнені.

Заклад використовує програмне забезпечення (для перевірки робіт на плагіат). Використовуються ідентифікаційні та Turnitin програми. Кожну дипломну роботу, дисертацію спочатку перевіряють через ці програми. Необхідно, щоб показник збігів тексту був нижче певного коефіцієнта подібності. Представники академічної спільноти також можуть ознайомитися з показниками подібності … за допомогою системи iThenticate.

Для статей не встановлено значення (порогове значення плагіату в академічному тексті). Редакційні колегії журналів визначають це самостійно. Дисертації мають обмеження відповідно до … галузі. Зазвичай лімітом вважається 20%.

Якщо факультет (інститут) має внутрішню базу, він зберігає їх (академічні роботи) принаймні 10 років.»

Детальніше: https://bit.ly/3gsOZG7, https://bit.ly/3iOBWAa 

2021-06-15

Фото: Unicheck

Перевірка на плагіат у турецьких закладах освіти
Поширити