Знайдено 337029 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Засанська Світлана Володимирівна. Організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи, моніторинг досвіду європейських країн у сфері експертної оцінки науково-технічних та інноваційних проектів та аналіз правових та наукових основ до застосування цього досвіду в Україні. Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації". № 0223U003388
Керівник: Петренко Ігор Миколайович. Модифікація, доповнення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-комп'ютерної технології формування програм економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс - обмін»). Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста". № 0223U003619
Юник Іван Дмитрович. Теоретико-методологічні засади формування бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти. : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2023-05-31; . Український державний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 0523U100089.
Шмат Михайло Сергійович. Звільнення від покарання за хворобою : Доктор філософії : спец.. 081 - Право : захищена 2023-05-31; . Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 0823U100324.
Лялюк Ольга Станіславівна. Обґрунтування елементів технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України : Доктор філософії : спец.. 201 - Агрономія : захищена 2023-04-13; . Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України. – Селекційне, 0823U100327.
Кройтор Олександр Миколайович. Адміністративно-правовий статус патрульної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень. : Доктор філософії : спец.. 081 - Право : захищена 2023-03-30; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 0823U100328.
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Наукові дослідження фунгіциду Корвізар М при застосуванні на ріпаку. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0223U003621
Макарук Ольга Любомирівна. Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів в освітньому процесі педагогічного коледжу. : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2023-05-25; . Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 0423U100083.
Деленко Валентина Богданівна. Українська дитяча література як засіб виховання толерантності у дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2023-05-26; . Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 0423U100082.
Шарун Анастасія Ігорівна. Профілактика та корекція розладів адаптації у студентів, що перенесли психоемоційний стрес : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2023-05-31; . Дніпровський державний медичний університет. – Дніпро, 0823U100325.
Знайдено 337029 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити
Оновлено: 2021-04-02