Знайдено 352486 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Радченко Микола Іванович. Науково-технічні основи енергожиттєзабезпечення суден морського флоту та кораблів берегової охорони. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. № 0224U031635
Керівник: Радченко Микола Іванович. Науково-технічні основи енергожиттєзабезпечення суден морського флоту та кораблів берегової охорони. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. № 0224U031636
Керівник: Ястремська Олена Миколаївна. Удосконалення управління життєдіяльністю підприємства на основі новітніх методів менеджменту. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0224U031633
Керівник: Чикрій Аркадій Олексійович. Розробити математичні методи якісного аналізу конфліктно керованих процесів складної природи. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. № 0224U031634
Копчинська Ольга Олександрівна. Психологічні аспекти самоактуалізації особистості при творенні життєвого простору : Доктор філософії : спец.. 053 - Психологія : захищена 2024-06-30; . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 0824U002022.
Керівник: Давиденко Євген Олександрович. Розробка інформаційно-аналітичної системи військово-цивільного застосування як чинника захисту інформації в умовах багатокритеріальності, невизначеності та ризику. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. № 0224U031638
Керівник: Мірошниченко Денис Вікторович. Розробка Технічних умов на вугілля марки Г(Г1) 0-200 мм та Технологічної інструкції з його виготовлення. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". № 0224U031637
Щербакова Наталія Володимирівна. Правове забезпечення реорганізації господарських організацій : Доктор юридичних наук : спец.. 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право : захищена 2024-06-21; . Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця, 0524U000194.
Теслович Мар’яна Вікторівна. Екологічна мережа Закарпатської області: територіальна структура, функціонування, оптимізація. : Доктор філософії : спец.. 103 - Науки про Землю** : захищена 2024-05-31; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0824U002040.
Курищук Сергій Іванович. Тонкі плівки оксиду міді, вуглецевих і вуглецевмісних матеріалів та гетероструктури на їх основі : Доктор філософії : спец.. 104 - Фізика та астрономія : захищена 2024-06-20; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 0824U002026.
Знайдено 352486 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-05-29