Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Аганін Богдан Юрійович. Адміністративно-правові засади забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху в Україні : Кандидат юридичних наук : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2022-11-12; . Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права". – Київ, 0422U100190.
Сурсаєва Людмила Миколаївна. Діагностичне та клінічне значення поліморфізму гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмових концентрацій М– і С–натрійуретичних пептидів у жінок з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на тлі есенціальної гіпертензії : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2022-12-02; . Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – Вінниця, 0822U101015.
Климась Руслан Володимирович. Удосконалення методу прогнозування припинення та поширення горіння системою вогнеперешкоджання на маслонаповнених трансформаторних підстанціях : Кандидат технічних наук : спец.. 21.06.02 - Пожежна безпека : захищена 2022-12-02; . Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. – Київ, 0422U100189.
Богун Владислав Анатолійович. Дослідження асимптотичних властивостей випадкових дерев : Доктор філософії : спец.. 113 - Математика та статистика. Прикладна математика : захищена 2022-11-18; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0822U101014.
Кричковський Вадим Юрійович. Ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні кукурудзи, моркви та буряків столових в умовах Лісостепу правобережного : Доктор філософії : спец.. 201 - Аграрні науки та продовольство. Агрономія : захищена 2022-08-04; . Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 0822U101009.
Демчук Ольга Андріївна. Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації : Доктор філософії : спец.. 201 - Аграрні науки та продовольство. Агрономія : захищена 2022-11-24; . Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 0822U101010.
Боднар Петро Ярославовичч. Патогенетичні та структурно-функціональні закономірності розвитку тромбоембологенних ускладнень при онкопатології : Доктор медичних наук : спец.. 14.03.04 - Патологічна фізіологія : захищена 2022-12-01; . Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України. – Тернопіль, 0522U100120.
Ількович Вікторія Миколаївна. Діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991–2014 рр. : Доктор філософії : спец.. 032 - Гуманітарні науки. Історія та археологія : захищена 2022-11-10; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0822U101012.
Майніна Мирослава Сергіївна. Особливості реалізації державного суверенітету в Європейському Союзі. : Доктор філософії : спец.. 052 - Соціальні та поведінкові науки. Політологія : захищена 2022-10-21; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0822U101007.
Овчарук Віталій Віталійович. Оцінка впливу сидератів і відходів рослинництва на агроекологічний стан грунту та якість продукції в умовах Лісостепу правобережного : Доктор філософії : спец.. 201 - Аграрні науки та продовольство. Агрономія : захищена 2022-11-22; . Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 0822U101011.
Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити