Знайдено 352283 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Велієв Парвіз Тейюб огли. Геополітичне переформатування світу: соціально-філософський аналіз : Доктор філософії : спец.. 033 - Філософія : захищена 2023-12-27; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001312.
Керівник: Краузе Ольга Ігорівна. Формування комплексу маркетингових технологій підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах цифрової економіки. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. № 0224U002985
Новодворський Євгеній Миколайович. Синтез конденсованих похідних 1,2,4-триазинів та їх модифікація : Доктор філософії : спец.. 102 - Хімія : захищена 2024-04-15; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0824U001302.
Комолафе Дамілола Олувасеіївна. Особливості прояву гіпоксії навантаження у підлітків в залежності від рухової діяльності : Доктор філософії : спец.. 091 - Біологія : захищена 2024-02-28; . Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 0824U001311.
Керівник: Філиппова Світлана Валеріївна. Методи та інструменти управління та його обліково-аналітичного забезпечення в контексті детермінант сталого розвитку. Національний університет "Одеська політехніка". № 0224U002976
Подлужний Андрій Сергійович. Підприємства Дніпровського промислового комплексу як продуценти історичних джерел (1927 – 1991 рр.) : Доктор філософії : спец.. 032 - Історія та археологія : захищена 2023-12-20; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001305.
Коваленко Максим Григорович. Розробка оптимізаційної моделі вирішення задач організації забезпечення будівельних об’єктів : Доктор філософії : спец.. 192 - Будівництво та цивільна інженерія : захищена 2023-11-23; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001298.
Алєксєєв Олексій Олексійович. Селянська мемуаристика південної України ХХ століття: ґенеза, автори та тексти : Доктор філософії : спец.. 032 - Історія та археологія : захищена 2023-12-20; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001304.
Конєва Марія Іванівна. Поетика художнього репортажу в українській прозі ХХІ століття : Доктор філософії : спец.. 035 - Філологія : захищена 2023-08-18; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001294.
Арутюнян Євген Едуардович. Оптимізація організації функціонально-планувальних рішень інфраструктурних будівельних процесів в умовах ущільненої забудови : Доктор філософії : спец.. 192 - Будівництво та цивільна інженерія : захищена 2023-11-23; . Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 0824U001299.
Знайдено 352283 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-05-19