Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Шевчук Тетяна Станіславівна. Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму. Ізмаїльський державний гуманітарний університет. № 0222U003324
Керівник: Кучерук Петро Петрович. Використання попередньо очищеного біогазу як палива для двигунів сільськогосподарських машин та техніки» (E! 13358 BIOGASDRIVE). Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України. № 0222U003319
Керівник: Кнопов Павло Соломонович. Розробити математичні методи моделювання та прийняття оптимальних робастних системних рішень при дослідженні складних систем за умов ризику та невизначеності. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. № 0222U003326
Керівник: Слюсаренко Юрій Степанович. Виконати аналіз та розробити 4 національних стандартів щодо визначень при застосуванні параметричного методу нормування у будівництві. Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". № 0222U003321
Керівник: Кудряченко Андрій Іванович. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Державна установа "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України". № 0222U003322
Керівник: Немчинов Юрій Іванович. Виконати аналіз та розробити 3 Зміни та 2 Поправки до ДСТУ щодо проектування за єврокодами. Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". № 0222U003318
Керівник: Колесниченко Ярослав Іванович. Багаточастинкові процеси в термоядерних системах. Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України. № 0222U003316
Керівник: Колесниченко Ярослав Іванович. Багаточастинкові процеси в термоядерних системах. Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України. № 0222U003313
Керівник: Колесниченко Ярослав Іванович. Багаточастинкові процеси в термоядерних системах. Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України. № 0222U003314
Керівник: Краковська Світлана Володимирівна. Розроблення оновлених сценаріїв зміни характеристик регіонального клімату України до кінця ХХІ ст.. Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. № 0222U003312
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити