Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. № 1348. «Адаптація системи сейсмоакустичного контролю ARES для прогнозу газодинамічних явищ в умовах ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», згідно наданих матеріалів».. Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004548
Калинич Олена Романівна. Конкреційні Ферум-Манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття : Доктор філософії : спец.. 103 - Науки про Землю* : захищена 2022-08-31; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100917.
Шароян Фато Асойович. Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі України. : Доктор філософії : спец.. 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка : захищена 2022-08-19; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0822U100918.
Керівник: Макарець Микола Володимирович. Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Математичні науки та природничі науки". Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0222U004542
Керівник: Шаманський Сергій Йосипович. Розроблення технологічної схеми очищення стічних вод від біогенних елементів з використанням водяних організмів (мікроводоростей). Національний авіаційний університет. № 0222U004543
Бугайчук Артур Андрійович. Закон як джерело кримінального процесуального права в Україні : Доктор філософії : спец.. 081 - Право. Право : захищена 2022-08-04; . Державний податковий університет. – Ірпінь, 0822U100916.
Керівник: Висоцька Ганна Віталіївна. Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет". № 0222U004545
Керівник: Федосова Ірина Василівна. Інформаційні системи для підтримки навчального процесу на основі особистісно-орієнтованого підходу. Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет". № 0222U004546
НДДРК
(№ 1820) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проект дегазації виїмкової дільниці 1043-ї лави шахти «Західно-Донбаська» ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», погодити «Проект ізольованого відводу МПС з виробленого простору виїмкової дільниці 1043-ї лави по коротким жорстким трубопроводам за рахунок загальношахтної депресії», розробити рекомендації по випуску вихідного струменя повітря з підготовчого вибою Заїзд № 3 з СМВШ № 2 пл. С8 на СМДШ пл. С10 у свіжий струмінь повітря, що надходить в підготовчу виробку 1043 розрізну піч та рекомендації по випуску вихідного струменя повітря з підготовчого вибою ЗМОШ пл. С5 у свіжий струмінь повітря, що надходить в підготовчу виробку ЗМКШ пл. С5 для ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» (шахта «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1820) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проект дегазації виїмкової дільниці 1043-ї лави шахти «Західно-Донбаська» ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», погодити «Проект ізольованого відводу МПС з виробленого простору виїмкової дільниці 1043-ї лави по коротким жорстким трубопроводам за рахунок загальношахтної депресії», розробити рекомендації по випуску вихідного струменя повітря з підготовчого вибою Заїзд № 3 з СМВШ № 2 пл. С8 на СМДШ пл. С10 у свіжий струмінь повітря, що надходить в підготовчу виробку 1043 розрізну піч та рекомендації по випуску вихідного струменя повітря з підготовчого вибою ЗМОШ пл. С5 у свіжий струмінь повітря, що надходить в підготовчу виробку ЗМКШ пл. С5 для ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» (шахта «Західно-Донбаська») ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004547
Керівник: Ніжник Вадим Васильович. Визначити нормативи навантаження та обґрунтувати алгоритм розрахунку необхідної штатної чисельності інспекторського складу підрозділів запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. № 0222U004544
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити