Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Старенький В.П.; Мітряєва Н.А.. Визначити прогностичну роль регуляторів ангіогенезу як можливих маркерів в оцінці ефективності хемопроменевої терапії недрібноклітинного раку легені.. Державна установа "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України". № 0215U003048
Знайдено 1 документів
Поширити