Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Швайко Людмила Іванівна. Науково обгрунтувати заходи щодо оптимізації діагностики та прогнозування розвитку інвалідизуючих захворювань бронхолегеневої системи у віддаленому післяаварійному періоді. Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України". № 0220U101713
Знайдено 1 документів
Поширити