Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сорочан Павло Павлович. Індивідуалізація імунокоригуючої терапії у хворих на рак молочної залози у процесі променевого лікування : к.мед.н. : спец.. 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія : захищена 1999-11-24; . Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології. – , 0400U000161.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02