Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дунаєвська Аліна Володимирівна. Вплив високих швидкостей охоло-дження на морфофункціональні властивос-ті сперміїв людини при нормо- та олігоас-теноспермії. : к.мед.н. : спец.. 03.00.19 - Кріобіологія : захищена 2001-05-22; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0401U001704.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02