Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лейн Леся Юріївна. Особливості жирнокислотного складу ліпідів сироватки крові та поту в залежності від типу реакції на психоемоційний стрес у хворих на ішемічну хворобу серця з гіпертонічною хворобою та можливості їх медикаментозної корекції : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2004-04-15; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0404U001635.
Знайдено 1 документів
Поширити