Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шипілов Леонтій Миколайович. Принцип народовладдя і його здійснення в Україні : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2004-03-30; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0404U002602.
Знайдено 1 документів
Поширити