Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Карпинська Лілія Олексіївна. Формування професійної майстерності майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти Канади : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2006-02-06; . Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – , 0406U000497.
Знайдено 1 документів
Поширити