Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бондаренко Ірина Олександрівна. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства : к.пед.н. : спец.. 07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : захищена 2006-04-19; . Харківська державна академія культури. – , 0406U001872.
Знайдено 1 документів
Поширити