Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кучук Андріан Володимирович. Структура та фізичні властивості тонкоплівкових дифузійних бар'єрів W-Ti-N та Ta-Si-N на підкладках арсеніду та нітриду галію : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2006-05-19; . Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України. – , 0406U002183.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19