Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кур'янова Марина Олександрівна. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою. : к.філол.н. : спец.. 10.02.16 - Перекладознавство : захищена 2006-05-24; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0406U002189.
Знайдено 1 документів
Поширити