Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Громов Василь Олександрович. Закритична поведінка та розгалуження розв'язків у нелінійних задачах теорії циліндричних оболонок. : к.ф.-м.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2006-05-26; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0406U002604.
Знайдено 1 документів
Поширити