Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Заваринська Ірина Федорівна. Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах. : к.філол.н. : спец.. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство : захищена 2010-02-09; . Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету. – , 0410U001302.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28