Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Алєксєєва Світлана Володимирівна. Організація дослідницької діяльності учнів з дизайну у професійних навчальних закладах художнього профілю. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-11-24; . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – , 0410U004867.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02