Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вен Мінмін. Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2010-12-03; . Харківська національна академія міського господарства. – , 0410U004974.
Знайдено 1 документів
Поширити