Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Цюман Микола Павлович. Поліпшення паливної економічності бензинового двигуна з системою нейтралізації відпрацьованих газів : к.т.н. : спец.. 05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки : захищена 2010-11-26; . Національний транспортний університет. – , 0410U006288.
Знайдено 1 документів
Поширити