Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кацюба Юлія Владиславівна. Особливості ремоделювання лівого шлуночку та стан ендотеліальної функції у хворих на ішемічну хворобу серця після аортокоронарного шунтування та стентування коронарних артерій : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2010-11-17; . Запорізька медична академія післядипломної освіти. – , 0410U006347.
Знайдено 1 документів
Поширити