Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Орлова Олена Миколаївна. Управління інвестиційною діяльністю для забезпечення активізації розвитку регіону : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2011-05-26; . Львівська комерційна академія. – , 0411U002915.
Знайдено 1 документів
Поширити