Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грекова Тетяна Анатоліївна. Стан ендокриноцитів панкреатичних острівців в експериментальних тварин при гіперглікемії різної етіології та патогенезу : к.мед.н. : спец.. 14.03.04 - Патологічна фізіологія : захищена 2011-05-10; . Запорізький державний медичний університет. – , 0411U003612.
Знайдено 1 документів
Поширити