Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Мельник Володимир Іванович. Спектрально-люмінесцентні дослідження триплетних станів молекулярних систем, : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2006-06-08; . Інститут фізики НАН України. – , 0506U000333.
Знайдено 1 документів
Поширити