Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гречаніна Юлія Борисівна. Вивчення впливу поліморфізмів мтДНК та поліморфних варіантів генів С677Т MTHFR, А66G MTRR на клінічні прояви мітохондріальних дисфункцій : д.мед.н. : спец.. 03.00.15 - Генетика : захищена 2012-09-18; . Харківський національний медичний університет. – , 0512U000649.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25