Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Онищенко Наталія Петрівна. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2020-09-25; . ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 0520U100511.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-22