МАКСИМАЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У БОРОТЬБІ З COVID-19

Європейська Комісія (ЄК) пропонує державним та приватним установам, які отримують вигоду від фінансування з боку ЄС, а також іншим організаціям, у т.ч. відомим грантодавцям та персонам висловити свою підтримку Маніфесту.

Підвищення доступності результатів досліджень у боротьбі з COVID-19

  • беручи до уваги безпрецедентні, надзвичайні проблеми, пов’язані зі спалахом пандемії COVID-19, 
  • будучи натхненими широким суспільним визнанням важливої ​​ролі досліджень та інновацій у припиненні пандемії COVID-19,
  • посилаючись на резолюцію Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я щодо COVID-19 [1] і Стратегію ЄС щодо вакцин COVID-19 [2], яка підтримує добровільне об’єднання та ліцензування інтелектуальної власності, пов’язаної з терапевтичними засобами і вакцинами проти COVID-19, для сприяння справедливому глобальному доступу, а також чесному поверненню інвестицій,
  • повністю усвідомлюючи свою відповідальність як дослідників і новаторів за пошук інноваційних рішень,
  • розуміючи нагальну потребу підвищити цінність результатів досліджень на благо усіх.

Ми погоджуємося і підтримуємо такі принципи під час розгляду результатів досліджень, отриманих з фінансованих ЄС дослідницьких грантів, пов’язаних з COVID-19, із профілактики, тестування, лікування та вакцинації:

1) негайно зробити отримані результати, матеріальні або нематеріальні, загальнодоступними і відкритими, наприклад, на платформі результатів Horizon, на існуючій платформі спільного використання інтелектуальної власності (ІВ) або через існуючий патентний пул;

2) зробити наукові статті та дані досліджень доступними у відкритому доступі без зволікання у відповідності до принципів FAIR через сервери препринтів або загальнодоступні репозиторії, з правом інших використовувати публікації та дані із доступом до інструментів, необхідних для їх перевірки, спеціально для даних досліджень COVID-19 зробити їх доступними через Європейську платформу даних COVID-19; 

3) по можливості надавати обмежені за часом [3] невиключні ліцензії на інтелектуальну власність без роялті. Ці невиключні безкоштовні ліцензії видавати у обмін на зобов’язання ліцензіатів швидко та широко розповсюджувати отримані товари та послуги на справедливих і розумних умовах для запобігання, діагностики, лікування й стримування COVID-19.

[1] https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_en.pdf

[3] впродовж року після оголошення ВОЗ про те, що COVID-19 більше не є «надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення», та у будь-якому випадку не пізніше 1 січня 2022 р., якщо бенефіціар не визначить інше.

Джерело: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-manifesto.pdf 

Переклад не офіційний.

Детальніше: https://bit.ly/3h68fXH

2020-08-19

Текст маніфесту ЄК для результатiв досліджень COVID-19
Поширити