Британське видання Times Higher Education опублікувало рейтинг впливу університетів на соціальний та економічний розвиток (University Impact Rankings 2021).

До п’ятірки найкращих університетів згідно цього рейтингу увійшли: University of Manchester (UK), University of Sydney (Australia), RMIT University (Australia), La Trobe University (Australia), Queen’s University (Canada).

Впродовж 2019-2021 років рейтинг удосконалювався та розширювався: у 2019 р. в ньому було представлено 450 ЗВО з 76 країн світу, у 2020 – відповідно 766 з 85 країн, у 2021 році – 1115 з 94 країн.  Поступово він набирав популярність та розширював свою географію. 

У 2021 році до рейтингу увійшли 15 закладів  вищої освіти України. Це здебільшого технічні та політехнічні університети  (7 ЗВО), класичні університети (6 ЗВО), а саме: 
Національний університет «Львівська політехніка»;
Національний університет «Острозька Академія»;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Сумський державний університет;
Чернігівський національний технологічний університет;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
Харківський національний університет радіоелектроніки;
Херсонська державна морська академія;
Національний фармацевтичний університет;
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Ужгородський національний університет.

Для формування рейтингу використовувались 17 показників цілей сталого розвитку, визначених ООН. Серед них:
– подолання бідності;
– подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
– забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
– забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
– забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;
– забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;
– забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
– сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
– створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
– скорочення нерівності;
– забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
– забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
– вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
– збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
– захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
– сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
– зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Детальніше: https://bit.ly/2R3GVkA  

2021-04-27

Фото: Cкріншот

Українські ЗВО у рейтингу Британського видання Times Higher Education
Поширити