БАКАЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(11.04.1927-28.11.2009)

Український учений-економіст, відомий науковець, праці якого присвячені економіці транспорту, алгоритмізації процесів планування і проектування транспортних систем. Завідувач відділу Інституту кібернетики НАН України (1965), завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (1997). Академік АН УРСР (1990).

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000000491

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000000491

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1461941; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1461941

Наукові праці

Наукові праці:


Узагальнення зарубіжного досвіду та розроблення методологічних засад побудови аналітичної системи оцінки потенціалу ресурсозбереження у сфері житлово-комунального господарства. Звіт НДДКР/ Керівник: Бакаєв О.О. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. № 0209U010919

Створити систему моделей прогнозування розвитку міжнародних автомобільних перевезень. Звіт НДДКР/ Керівник: Бакаєв О.О. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. № 0205U007175

Розробити економетричну модель зовнішньої торгівлі України на середньострокову перспективу. Звіт НДДКР/ Керівник: Бакаєв О.О. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ НаціональноїАкадемії наук та Міносвіти і науки України № 0204U000171

Розробити методологію вибору економічно доцільних варіантів ресурсосберігаючих технологій для поетапного оснащення. Звіт НДДКР/ Керівник: Бакаєв О.О. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України.

Розробити інформаційну технологію прогнозування соціально-економічного розвитку України. Звіт НДДКР/ Керівник: Бакаєв О.О. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ. № 0203U008405

Розробка комплексу моделей та інструментарію моделювання розвитку та функціонування структури транспортних об`єктів в ринкових умовах. Звіт НДДКР/ Керівник:  Бакаєв О.О. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. № 0203U008406

БАКАЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
2024-04-12
Поширити