Цифрове збереження даних – це більше, ніж просто резервне копіювання даних та зберігання цифрових архівів. У звіті Forrester про цифрову нестабільність висвітлено приклади, коли організації втрачали важливі дані, оскільки формати файлів еволюціонували до такої міри, що вони вже не могли відкривати старі файли.

Збереження даних, за визначенням  Стенфордського університету, це більше, ніж просто створення резервної копії даних, а захист даних у безпечному середовищі для довгострокового доступу та повторного використання.

У всьому світі широко використовуються сотні форматів файлів, які постійно змінюються. Це лише одна з причин, чому цифрове бронювання – поняття ширше, ніж резервне копіювання.

Цифрове збереження забезпечує майбутній доступ до цифрових файлів та активів незалежно від того, чи вони є оригінальними цифровими, чи оцифрованими версіями. Воно гарантує доступ до цих файлів та їх використання  навіть тоді, коли формати та технології розвиваються.

Три основні елементи цифрового збереження: зручність використання, доступність для пошуку, доступність для ознайомлення. Зручність використання файлів після того, як формати файлів розвинуться, забезпечують інструменти цифрового збереження, які  гарантують регулярну перевірку даних на відповідність актуальним форматам та їх оновлення до найновіших та найбільш відповідних форматів. Доступність для пошуку існує, коли усі пов’язані метадані правильно записані. Доступність даних пов’язана із довгостроковою доступністю місця, де зберігаються дані. 

Названі три елементи повинні постійно підтримуватись, що становить перманентний виклик замість єдиноразової зміни. Тому цифрове збереження є складним процесом активного управління файлами. Останнє також передбачає ідентифікацію даних, перевірку їх цілісності, визначення характеру змісту, забезпечення стійкості, валідацію, перевірку дозволу на доступ, додавання метаданих про процес збереження тощо. 

Автоматизація процесу цифрового збереження необхідна, вона дозволяє зменшити навантаження на власників даних та оптимізувати витрати часу, скоротити вартість зберігання даних.

Детальніше: https://ebsco.is/3gHmwJkhttps://bit.ly/2EZpP1e 

2020-09-01

Цифрове збереження даних
Поширити