Дослідницька етика і чесність стали одним з головних пріоритетів докторантури в Європі, згідно ландшафтному звіту, опублікованому Радою з докторантури Європейської асоціації університетів (EUA-CDE), уповноваженому вивчати прогрес у реформуванні або професіоналізації докторантури, освіту і стратегічні пріоритети на майбутнє.

У звіті йдеться про те, що академічна доброчесність – один з аспектів, який вказує на зростаючу актуальність докторантури для реалізації дослідницької політики в університетах. «Зокрема, важливість дослідницької етики та доброчесності: кілька років тому ця тема рідко з’являлася у дискусіях ій публікаціях в цій області. Звіт показує, наскільки важливою стала проблема етики і сумлінності досліджень для університетів за дуже короткий час». Згідно з доповіддю, високий пріоритет, що надається етиці досліджень, свідчить про підвищення поінформованості про цю проблему в установах. «Наукова етика і чесність є основною цінністю університетів як освітніх і дослідницьких установ. Наукові порушення можуть завдати серйозної шкоди їх репутації, а також репутації майбутніх дослідників і самих докторантів», – йдеться в звіті. Це питання було другим серед трьох найбільш важливих стратегічних пріоритетів для респондентів: фінансування докторантури (74% респондентів), дослідницька етика (70%), залучення докторантів з-за кордону (61%). 

У звіті говориться, що не дивно, що залучення міжнародних докторантів є першочерговим завданням через міжнародний характер дослідницької діяльності, але, як показують дані Євростату, в Європі спостерігається «значна нерівність», коли мова йде про кількість докторантів з-за кордону. За результатами, отриманими з більш ніж 300 установ у 36 країнах Європи, звіт про дослідження «Докторантура в Європі сьогодні: підходи та інституційні структури» дає огляд глибокої трансформації, яка відбулася в докторантурі за останні 10 років. Один з найбільш важливих загальних висновків, за словами д-ра Олександра Хасгалла, глави EUA-CDE і одного з авторів звіту, полягає в тому, що існує «досить широкий спектр» підходів до організації і структурування докторської освіти в Європі.

Детальніше – https://www.universityworldnews.com/post.php… 

2019-01-22

Дослідницька етика та доброчесність – основа докторської освіти в європі. Доповідь ради європейської університетської асоціації для докторської освіти (EUA-CDE).
Поширити