Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

У проєкті пропонуються процедури утворення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи та присудження нею ступеня доктора філософії, а також порядок скасування рішення разової СВР про його присудження. 

Документ розроблений відповідно до статті 18 Закону України «Про вищу освіту» Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Зауваження та пропозиції можна подати до 31 травня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3ocr6ol, https://bit.ly/3fjeg3u 

2021-05-13

Громадське обговорення проєкту порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової СВР
Share