Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо внесення змін до наказу МОН від 19 квітня 2019 року №441.

Зміни стосуються Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Зокрема, пропонується наступні пункти Порядку викласти у такий редакції:
– «єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»;
– «Єдине фахове вступне випробування складається з двох блоків: 
блок тест загальної навчальної компетентності складається з вербально-комунікативного і логіко-аналітичного компонентів, що передбачають виявлення здатності особи до успішного навчання на магістерських програмах, що передбачає спроможність опрацьовувати інформацію з різних джерел, представлену в різних формах; критично й аналітично її інтерпретувати й оцінювати, застосовувати різні форми мислення для побудови абстрактних моделей реальних проблем з метою їх дослідження й розв’язання.
предметний блок – предметний тест, який передбачає виконання екзаменаційної роботи, спрямованість якої визначено Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у відповідному році» тощо.

Реалізація проєкту документу дозволить визначити процес організації та проведення вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та привести наказ у відповідність до чинного законодавства.

Зауваження та пропозиції можна подати до 22 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3GDBmxq, https://bit.ly/34s2xy8, https://bit.ly/3gC9ejU

2022-02-08

Громадське обговорення змін до Порядку організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти
Share