D:\  ДЕЛАЮ 2020\! Насте 20191202\! Нов 202000319\OECD_2.png

ОЕСР відзначає, що виявлені випадки Covid-19 швидко поширюються у багатьох країнах. Це тягне за собою серйозні негативні наслідки для здоров’я людей і зростання смертності. Для боротьби з поширенням вірусу країни запроваджують безпрецедентні заходи. У результаті у багатьох країнах істотно знизилась економічна активність.

У зв’язку з кризою, першочерговим завданням є швидке реагування, задля максимального збереження виробничого потенціалу економік, уникаючи руйнування економічної бази. У відповідь на цю надзвичайну ситуацію уряди можуть запровадити ряд заходів податкової політики та податкового адміністрування.

ОЕСР пропонує наступні заходи:

– Коригування авансових платежів на основі перегляду очікуваних податкових зобов’язань, які більш точно відповідають ймовірним зобов’язанням платників податків щодо остаточного податку.

– Скасування або відстрочка відрахувань роботодавців та самозайнятих на соціальне забезпечення, а також на податки, пов’язані з заробітною платою.

– Відстрочка сплати ПДВ, митних або акцизних зборів за імпортні товари (продукти харчування, ліки, засоби виробництва), запобігання зловживанням у цій сфері шляхом ефективного адміністрування.

– Прискорення повернення надлишкового вхідного ПДВ, що супроводжується цілеспрямованими заходами щодо обмеження ризиків шахрайства.

– Відстрочка або відмова від податків, які стягуються з податкової бази, яка не залежить від безпосереднього економічного циклу, (поточні податки на майно підприємств, податки з обороту підприємств).

– Коригування положень, пов’язаних з перенесенням збитків на наступні податкові періоди. Перетворення перенесення збитків на наступні податкові періоди в перенесення збитків на минулі періоди, коли компанії можуть обрати єдиноразовий грошовий платіж, що дорівнює накопиченим податковим збиткам, помноженим на встановлену ставку корпоративного прибуткового податку.

– Звільнення від податків понаднормової роботи в охороні здоров’я та інших секторах, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями. Щоб винагороджувати людей за роботу у додатковий час та у потенційно небезпечних умовах, уряди могли б частково забезпечити звільнення трудових доходів від прибуткового оподаткування та відрахувань на соціальне забезпечення.

– Створення можливостей для працівників отримувати часткову виплату допомоги по безробіттю або інші форми часткового заміщення доходу, знижуючи економічну необхідність для роботодавців вдаватися до звільнень.

– Тимчасове надання розширеної соціальної допомоги тим, хто зазвичай не має права на такі виплати.

У сфері податкового адміністрування ОЕСР вважає за можливе розглянути ряд заходів допомоги платникам податків, а саме: надання додаткового часу для подачі податкових декларацій та виплати податкових платежів платниками податків, порушеними Covid-19, відмова від штрафів і пені за прострочки, скорочення кількості перевірок, розширення взаємодії у  цифрових каналах зв’язку тощо.

Детальніше: http://www.oecd.org/tax/beps/

2020-03-21

Пропозиції ОЕСР щодо заходів податкової політики та податкового адміністрування в умовах пандемії COVID-19
Share