D:\  ДЕЛАЮ 2020\! Насте 20191202\! Нов 202000319\OECD_3.png

У березні 2020 роки ЄС випустив технічну доповідь «Таксономія: заключна доповідь технічної групи експертів з питань сталого фінансування», де викладені основні плани ЄС щодо розвитку сталого фінансування, орієнтованого на боротьбу з екологічними ризиками.

Таксономія – це інструмент, що допомагає планувати і повідомляти про перехід до економіки, яка відповідає екологічним цілям ЄС. До інструменту відносяться зобов’язання щодо розкриття інформації, подання звітності про прогрес у виконанні критеріїв економічної діяльності, яка може істотно сприяти пом’якшенню наслідків зміни клімату або адаптації до них. 

В рамках Інвестиційного плану сталого розвитку Європи (Sustainable Europe Investment Plan) і Наступної багаторічної фінансової основи Європейської комісії 2021 – 2027 (European Commission’s next multi-annual financial framework), Програми InvestEU, Єдиної бюджетної гарантії ЄС планується залучити 279 мільярдів євро державного і приватного кліматичного фінансування.

У плані дій ЄС щодо фінансування сталого зростання містяться заходи зі створення системи класифікації стійкої діяльності (або таксономії). Раніше Європейська комісія запропонувала прийняття регламенту, який встановлює зобов’язання для інвесторів і всеосяжну основу для таксономії – Регламент «Про створення основи для сприяння сталому інвестуванню» (Регламент по таксономії).

У зв’язку з цим група експертів зі сталого фінансування розробила рекомендації за технічними критеріями відбору, які відповідають рамкам, закладеним у Регламент по таксономії, зокрема, визначила економічну діяльність, яка може внести істотний внесок у пом’якшення наслідків зміни клімату або адаптацію до них.

Регламент таксономії виділяє 2 типи діяльності, яка вносить істотний внесок в пом’якшення наслідків зміни клімату або адаптацію до нього:

– економічна діяльність, яка вносить істотний внесок на основі власних результатів (економічна діяльність, здійснювана таким чином, щоб вона була екологічно стійкою);

– стимулююча діяльність – економічна діяльність, яка шляхом надання своїх продуктів або послуг дозволяє вносити істотний внесок в інші види діяльності (економічна діяльність, яка виробляє компонент, що поліпшує екологічні показники іншої діяльності, наприклад, виробництво низьковуглецевих технологій та інформаційно-комунікаційних технологій для пом’якшення наслідків зміни клімату).

Положення про таксономію встановлює три групи учасників таксономії:

– учасники фінансового ринку;

– учасники, які пропонують фінансові продукти в ЄС, включаючи пенсійні фонди;

– великі компанії, які вже зобов’язані подавати нефінансову звітність відповідно до Директиви про нефінансову звітність.

Регламент про таксономію вводить нову вимогу до розкриття інформації для компаній, які вже зобов’язані представляти нефінансову звітність відповідно до Директиви про нефінансову звітність. Вони повинні звітувати, яким чином і якою мірою їх діяльність пов’язана з діяльністю, узгодженою з таксономією.

Компаніям пропонується публічно повідомляти про політику відповідальної поведінки інформацію про заходи, які вжиті для впровадження такої поведінки в політику і системи управління, про виявлення зон значних ризиків підприємства, про критерії пріоретизації ризиків, заходи, вжиті для запобігання або пом’якшення цих ризиків, включаючи терміни і контрольні показники.

Детальніше: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf 

2020-03-22

Стандарти відповідальної поведінки ОЕСР та ЄС
Share